בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר

פרק 1 – הזכות לבחור ולהיבחר בארצות-הברית, התקופה הקולוניאלית
בכל מדינה דמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר מהווה עניין מרכזי וחשוב מאין כמוהו בפוליטיקה המקומית, קל וחומר במדינת ארצות-הברית, הדמוקרטית הדגולה,
להמשך קריאה
פרק 1- אחוז החסימה
עד לתיקון התשנ״ב, היה אחוז החסימה 1%. מאז התיקון עלה אחוז החסימה ל־1.5%. הכוונה היא, שרשימה שקיבלה פחות מ-1.5% מסך
להמשך קריאה
פרק 1 – על מעמדה של הזכות לבחור ולהיבחר
ד"ר עו"ד שמואל סעדיה מסביר את מעמדה החוקי של הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר בישראל. קטע מתוך ספרו "בחירות - הזכות
להמשך קריאה
פרק 1 – הגבלת זכות המועמדות בגין עבירה שיש עמה קלון
הזכות להיבחר נשללת מאזרח אשר חוייב בפסק־דין סופי בעבירה שיש עמה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים
להמשך קריאה
פרק 1 – פסלות דין ופשיטת רגל
ההגבלה חלה גם על מי שהוכרז פסול דין על-ידי בית-המשפט או על מי שהוכרז פושט רגל על-פי פקודת פשיטת הרגל,
להמשך קריאה
פרק 2 – עבירות על חוק הבחירות
עו"ד שמואל סעדיה: העבירות הנדונות הן זיוף רשימת בוחרים, הפרעה בבחירות, נטישת חומר הצבעה, שחיתות ואיום, הצבעה שלא כחוק, הפקעת
להמשך קריאה
פרק 2 – תעמולת בחירות
עו"ד שמואל סעדיה דן בסוגיית חופש הביטוי במסגרת תעמולת בחירות. מתוך ספרו "לבחור ולהיבחר"
להמשך קריאה
פרק 2 – מי זכאי לבחור ולהיבחר?
עו"ד שמואל סעדיה מסביר בספרו "בחירות - הזכות לבחור ולהיבחר" מי בכלל רשאי לבחור ולהיבחר על פי החוק הישראלי. להלן
להמשך קריאה
פרק 3 – התייחסות לקבוצות לא דמוקרטיות במדינות דמוקרטיות
ד"ר עו"ד שמואל סעדיה מסביר כיצד מדינות דמוקרטיות מתמודדות עם קבוצות בלתי דמוקרטיות. מתוך הספר "בחירות - הזכות לבחור ולהיבחר"
להמשך קריאה
פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה
ד"ר עו"ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך
להמשך קריאה
פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה
פרק מספר 4 אשר עוסק בנושא חוק יסוד: הכנסת. קטע מתוך הספר "בחירות - הזכות לבחור ולהיבחר", פרי עטו של
להמשך קריאה
פרק 4 – הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה – חלק ב
פרק 4 – הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה – חלק ב5 (100%) 1 הצבעות Related posts: פרק
להמשך קריאה
פרק 4 – הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה – חלק ג
דרג את הפוסט Related posts: פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה פרק 4 – הגנתו של
להמשך קריאה
פרק 4 – הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה – חלק ד
דרג את הפוסט Related posts: פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה פרק 4 – הגנתו של
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א
דרג את הפוסט Related posts: פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ב פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ב
דרג את הפוסט Related posts: פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א
ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר כי “הדמוקרטיה צריכה לאפשר פעילות מפלגתית ללא פיקוח”   פרק 5 -152-בחירות הזכות לבח… by
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ב
דוקטור שמואל סעדיה אומר ש – “אופן הרישום של מפלגות באוסטריה קבוע בחוק” פרק 5 – 157-בחירות הזכות לב… by
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ג
ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר ש – “לא תוכל מפלגה להרשם אם אחת ממטרותיה או אחד ממעשיה מצביע על כך
להמשך קריאה
פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ד
ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר ש – “סעיף 28(א) הוא סעיף עונשים הקובע סנקציה לגבי מי שמפר את הוראותיו”  
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק א
דרג את הפוסט Related posts: פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ב פרק 6 – בחירות אישיות
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ב
ד”ר עו”ד שמואל סעדיה טוען כי ” חבר הכנסת חיים קורפו יסיר את ההסתייגויות שלו לתכולה”.   פרק 6 –
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ג
ד”ר שמואל סעדיה אומר “כדי להשלים את התמונה, יש לציין כי חבר הכנסת אורי לנדאו הניח הצעת חוק ב20 בדצמבר”.
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ד
עו”ד שמואל סעדיה ד”ר אומר “הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה תיחתם בידי בא כוחה”.
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ה
ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר “המועמד לתפקיד ראש הלשכה שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר הוא המועמד הנבחן לכהן כראש
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ו
ד”ר שמואל סעדיה טוען ש”הסכנה הראשונה של הבחירה הישירה של ראש ממשלה היא שזו ניסיונית ומהפכנית”.     פרק 6
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ז
ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר כי המועמד בעל מספר הקולות הכשרים הגבוה ביותר מנצח”.   פרק 6 – 204-בחירות הזכות
להמשך קריאה
פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ח
ד”ר שמואל סעדיה עו”ד טוען כי “ארה”ב היא הדוגמה הטובה ביותר למשטר נשיאותי”.   פרק 6 – 209-בחירות הזכות לב…
להמשך קריאה
פרק 7 – משאל עם – חלק א
ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר ש”ממשלת ישראל הנוכחית אינה מושתתת על רוב חברי כנסת יהודים”.   פרק 7 – 218-בחירות
להמשך קריאה
פרק 7 – משאל עם – חלק ב
ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר ש”הולנד הינה מדינה ותיקה בעלת מסורת של שלטון מלוכני”.   פרק 7 – 224-בחירות הזכות
להמשך קריאה
פרק 7 – משאל עם – חלק ג
בסיכום חלק זה, מסיים ד”ר עו”ד שמואל סעדיה למנות את הסכסוכים במדינות השונות וכן מסכם את נושא משאל העם במשפט
להמשך קריאה
פרק 7 – משאל עם – חלק ד
חלקו האחרון של פרק 7 מתוך “בחירות הזכות לבחור ולהיבחר” – ספרו של עורך דין שמועל סעדיה – עוסק ביתרונותיו
להמשך קריאה
פרק שמיני – השפעת חוקי יסוד על מעמד הזכות לבחור והבחר
בחירות הזכות לבחור ולהיבחר … by on Scribd דרג את הפוסט No related posts.
להמשך קריאה
בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר
5 (100%) 1 הצבעות
נגישות