פרק 7 – משאל עם – חלק ד

חלקו האחרון של פרק 7 מתוך “בחירות הזכות לבחור ולהיבחר” – ספרו של עורך דין שמועל סעדיה – עוסק ביתרונותיו וחסרונותיו של מוסד משאל העם בחירות הזכות לבחור ולהיבחר-… by on Scribd

פרק 7 – משאל עם – חלק ג

בסיכום חלק זה, מסיים ד”ר עו”ד שמואל סעדיה למנות את הסכסוכים במדינות השונות וכן מסכם את נושא משאל העם במשפט הבינלאומי. בחירות הזכות לבחור ולהיבחר-… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ו

ד”ר שמואל סעדיה טוען ש”הסכנה הראשונה של הבחירה הישירה של ראש ממשלה היא שזו ניסיונית ומהפכנית”.     פרק 6 – 199-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ה

ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר “המועמד לתפקיד ראש הלשכה שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר הוא המועמד הנבחן לכהן כראש הלשכה”.   פרק 6 – 209-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ד

עו”ד שמואל סעדיה ד”ר אומר “הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה תיחתם בידי בא כוחה”.   פרק 6 – 204-בחירות הזכות לב… by on Scribd

נגישות