פרק 7 – משאל עם – חלק ד

חלקו האחרון של פרק 7 מתוך “בחירות הזכות לבחור ולהיבחר” – ספרו של עורך דין שמועל סעדיה – עוסק ביתרונותיו וחסרונותיו של מוסד משאל העם בחירות הזכות לבחור ולהיבחר-… by on Scribd

פרק 7 – משאל עם – חלק ג

בסיכום חלק זה, מסיים ד”ר עו”ד שמואל סעדיה למנות את הסכסוכים במדינות השונות וכן מסכם את נושא משאל העם במשפט הבינלאומי. בחירות הזכות לבחור ולהיבחר-… by on Scribd

פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר כי “הדמוקרטיה צריכה לאפשר פעילות מפלגתית ללא פיקוח”   פרק 5 -152-בחירות הזכות לבח… by on Scribd

נגישות