פרק 1 – פסלות דין ופשיטת רגל

ההגבלה חלה גם על מי שהוכרז פסול דין על-ידי בית-המשפט או על מי שהוכרז פושט רגל על-פי פקודת פשיטת הרגל, אולם אם ניתן לו צו שחרור החלטי או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם, יוכל להיכלל ברשימת מועמדים רק כעבור שנתיים.

פרק 1 – הגבלת זכות המועמדות בגין עבירה שיש עמה קלון

הזכות להיבחר נשללת מאזרח אשר חוייב בפסק־דין סופי בעבירה שיש עמה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, או לאחר מכן.

פרק 1 – על מעמדה של הזכות לבחור ולהיבחר

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר את מעמדה החוקי של הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר בישראל. קטע מתוך ספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

פרק 1- אחוז החסימה

עד לתיקון התשנ״ב, היה אחוז החסימה 1%. מאז התיקון עלה אחוז החסימה ל־1.5%. הכוונה היא, שרשימה שקיבלה פחות מ-1.5% מסך כל הקולות הכשרים – לא יהיה אף אחד מחבריה חבר כנסת.

פרק 1 – הזכות לבחור ולהיבחר בארצות-הברית, התקופה הקולוניאלית

בכל מדינה דמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר מהווה עניין מרכזי וחשוב מאין כמוהו בפוליטיקה המקומית, קל וחומר במדינת ארצות-הברית, הדמוקרטית הדגולה, בה עניין זה מקבל חשיבות עליונה.

נגישות