פרק 2 – מי זכאי לבחור ולהיבחר?

עו”ד שמואל סעדיה מסביר בספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר” מי בכלל רשאי לבחור ולהיבחר על פי החוק הישראלי. להלן קטע מתוך הספר פרי עטו

פרק 2 – תעמולת בחירות

עו”ד שמואל סעדיה דן בסוגיית חופש הביטוי במסגרת תעמולת בחירות. מתוך ספרו “לבחור ולהיבחר”

פרק 2 – עבירות על חוק הבחירות

עו”ד שמואל סעדיה: העבירות הנדונות הן זיוף רשימת בוחרים, הפרעה בבחירות, נטישת חומר הצבעה, שחיתות ואיום, הצבעה שלא כחוק, הפקעת שכר אולמות ועוד עבירות קטנות נוספות.

נגישות