פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

פרק 3 – התייחסות לקבוצות לא דמוקרטיות במדינות דמוקרטיות

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר כיצד מדינות דמוקרטיות מתמודדות עם קבוצות בלתי דמוקרטיות. מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”

נגישות