פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק ג

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר ש – “לא תוכל מפלגה להרשם אם אחת ממטרותיה או אחד ממעשיה מצביע על כך שהיא כופרת במדינת ישראל” פרק 5 – 163-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה אומר כי “הדמוקרטיה צריכה לאפשר פעילות מפלגתית ללא פיקוח”   פרק 5 -152-בחירות הזכות לבח… by on Scribd

פרק 5 – הזכות להתאגד במפלגה – חלק א

ד"ר עו"ד שמואל סעדיה אומר כי "עד לחקיקת חוק המפלגות כמעט ולא היה פיקוח על פעולות המפלגות במדינת ישראל" פרק 5 -152-בחירות הזכות לבחור ולהיבחר by שמואל סעדיה on Scribd
נגישות