פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ו

ד”ר שמואל סעדיה טוען ש”הסכנה הראשונה של הבחירה הישירה של ראש ממשלה היא שזו ניסיונית ומהפכנית”.     פרק 6 – 199-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ה

ד”ר שמואל סעדיה עו”ד אומר “המועמד לתפקיד ראש הלשכה שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר הוא המועמד הנבחן לכהן כראש הלשכה”.   פרק 6 – 209-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ד

עו”ד שמואל סעדיה ד”ר אומר “הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה תיחתם בידי בא כוחה”.   פרק 6 – 204-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק ג

ד”ר שמואל סעדיה אומר “כדי להשלים את התמונה, יש לציין כי חבר הכנסת אורי לנדאו הניח הצעת חוק ב20 בדצמבר”.   פרק 6 – 199-בחירות הזכות לב… by on Scribd

פרק 6 – בחירות אישיות במדינת ישראל – חלק א

ד"ר עורך דין שמואל סעדיה אומר כי "מן הדברים עולה בבירור הכוונה להחיל את החוק מן הכנסת בבחירות הארבע-עשרה   פרק 6 - 188-בחירות הזכות לב... by on Scribd
נגישות