פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה

פרק מספר 4 אשר עוסק בנושא חוק יסוד: הכנסת. קטע מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”, פרי עטו של עורך הדין שמואל סעדיה.

פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

נגישות