פרק 4: הגנתו של חוק יסוד הכנסת על זכות הבחירה

פרק מספר 4 אשר עוסק בנושא חוק יסוד: הכנסת. קטע מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”, פרי עטו של עורך הדין שמואל סעדיה.

פרק 3 – סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת – המבחן לפסילה

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מציג את חוק יסוד הכנסת ומפרט על המבחן על פיו ניתן לפסול רשימות שחותרות תחתיו. מתוך “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

פרק 3 – התייחסות לקבוצות לא דמוקרטיות במדינות דמוקרטיות

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר כיצד מדינות דמוקרטיות מתמודדות עם קבוצות בלתי דמוקרטיות. מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”

פרק 2 – מי זכאי לבחור ולהיבחר?

עו”ד שמואל סעדיה מסביר בספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר” מי בכלל רשאי לבחור ולהיבחר על פי החוק הישראלי. להלן קטע מתוך הספר פרי עטו

פרק 2 – תעמולת בחירות

עו”ד שמואל סעדיה דן בסוגיית חופש הביטוי במסגרת תעמולת בחירות. מתוך ספרו “לבחור ולהיבחר”

פרק 1 – על מעמדה של הזכות לבחור ולהיבחר

ד”ר עו”ד שמואל סעדיה מסביר את מעמדה החוקי של הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר בישראל. קטע מתוך ספרו “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר”.

נגישות