פרק 1 – הזכות לבחור ולהיבחר בארצות-הברית, התקופה הקולוניאלית

פרק 1 – הזכות לבחור ולהיבחר בארצות-הברית, התקופה הקולוניאלית

מאת: עו”ד שמואל סעדיה

בכל מדינה דמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר מהווה עניין מרכזי וחשוב מאין כמוהו בפוליטיקה המקומית, קל וחומר בארצות-הברית, הדמוקרטית הדגולה, בה עניין זה מקבל חשיבות עליונה, זאת במיוחד לאור האופי המגוון ביותר של האוכלוסיה באמריקה הצפונית: בה יש אנשים מדתות, גזעים, ורקע ומקור שונים ומרובים.

ההיסטוריה של צפון אמריקה גדושה במאבקים שונים על זכויות פוליטיות, שבמרכזו – הזכות לבחור ולהיבחר. גם כיום ישנם ערים ומוסדות בארצות-הברית, המפרים זכויות אלו. נבחן באופן מעמיק את ההתפתחות ההיסטורית, החל במאה ה-7ו, התקופה הקולוניאלית, דרך תקומתה של הברית ושל החוקה, דרך ה־ 1965 voting Rights Act – חוק זכויות בחירה, ועד היום.

בכל מדינה דמוקרטית, הזכות לבחור ולהיבחר מהווה עניין מרכזי וחשוב מאין כמוהו בפוליטיקה המקומית, קל וחומר בארצות-הברית, הדמוקרטית הדגולה, בה עניין זה מקבל חשיבות עליונה, זאת במיוחד לאור האופי המגוון ביותר של האוכלוסיה באמריקה הצפונית: בה יש אנשים מדתות, גזעים, ורקע ומקור שונים ומרובים.

ההיסטוריה של צפון אמריקה גדושה במאבקים שונים על זכויות פוליטיות, שבמרכזו – הזכות לבחור ולהיבחר. גם כיום ישנם ערים ומוסדות בארצות-הברית, המפרים זכויות אלו. נבחן באופן מעמיק את ההתפתחות ההיסטורית, החל במאה ה-7ו, התקופה הקולוניאלית, דרך תקומתה של הברית ושל החוקה, דרך ה־ 1965 voting Rights Act – חוק זכויות בחירה, ועד היום.

התקופה הקולוניאלית

בתקופה הקולוניאלית הייתה הזכות לבחור ולהיבחר נחלתם של בעלי האדמות בלבד. בקולוניות הצפוניות היו שחורים משוחררים, שעמדו בתנאי הבעלות הללו, ועל־כן היו רשאים לבחור, אך בקולוניות רבות הזכות לבחור ולהיבחר ניתנה לגברים לבנים בלבד. במושבות שונות הגבילו שחורים, יהודים, קתולים ואינדיאנים. גם לאנשים בעלי רקע פלילי לא ניתנו זכויות בחירה. יתר-על־כן, נשים לא יכלו לבחור על-פי חוק, מלבד מספר חריגים בקולוניות בודדות, ואף זאת – לתקופות קצרות בלבד.

יש לציין, שבראשית הגעתם של שחורים לאמריקה בתחילת המאה ה־7ו לא היו עדיין חוקים שימנעו מהם לבחור ולהיבחר, ולכן, בכל הקשור לבחירות, היו השחורים כמשוחררים, אך לא עבר זמן רב, והקולוניות החלו להגבילם.

כך, לדוגמא, בדרום קרוליינה הגביל חוק שהועבר ב־ 1721 את הזכות לבחור ולהיבחר ללבנים משוחררים שדתם נוצרית, ואשר עמדו בדרישות הגיל והבעלות על אדמות.54 בקולוניות המעטות בהן היתה לשחורים זכות בחירה, הם היו נתונים להתקפות של אלימות גזענית.

כשהאבות המייסדים של האומה האמריקאית נפגשו ב־1787 היו קולוניות ספורות, שאיפשרו לשחורים לבחור. בוורמונט, למשל, יכול היה לבחור ולהיבחר כל זכר בוגר.55 נשאלת השאלה – האם שיפרה החוקה מ־1787 את המצב בארצות החברות, היינו – הקולוניות שהחלו יחד את דרכה של החוקה, והפכו לארצות־הברית של אמריקה?

קטע זה נלקח מתוך הספר “בחירות – הזכות לבחור ולהיבחר” מאת עו”ד שמואל סעדיה.

פרק 1 – הזכות לבחור ולהיבחר בארצות-הברית, התקופה הקולוניאלית
5 (100%) 1 הצבעות

כתוב/כתבי תגובה

נגישות